WMAA

Марката WMAA

Името и търговската марка на  „World Martial Arts Alliance“ са патентно защитени и служат за гаранция и качествен контрол, както за  квалификация на учителите, така и за висок стандарт при обучението на учениците.

Нашето кредо е:  „HONOR ET VIRES“ (Чест и сила)

Съвместната работа и нашите взаимоотношения в WMAA се основават на взаимен респект, доверие и лоялност.

Основаване от Дай-Сифу Раймерс

През 2002 г. Дай-Сифу Раймерс основа „World Martial Arts Alliance“ (WMAA) и обедини отделни бойци, училища и организации под общ покрив.

Цели

Основната цел на WMAA е разпространението на бойните изкуства на Wing Tsung®, Escrima и Groundfighting. На търсещите здравословния аспект предлагаме  Yoga, Tai Chi и Chi Kung. Основният интерес на WMAA се състои в това всички членове и структури и учители да се гарантира високо квалифицирано преподаване без тайни. Това се случва чрез честно и отдадено трениране за доброто на системата и ученика.

Дейности

WMAA организира регулярно интернационални тренировъчни лагери и мероприятия (в Германия, Италия, Тунезия, Чехия и България). Чрез тях се предоставя възможността на всички да съчетаят почивката си с тренирането на бойно изкуство.

WMAA консултира и изнася съответни семинари за полиция и специални части в Германия (SEK, GSG 9, BGS, LKA), в Турция (Антитерористична част, Полицейска академия Истанбул), в Австрия (Cobra) и в САЩ (FBI и Department of Defense).

Допълнително се организират регулярни турнири (например по Ексрима), за да се даде възможността на учениците да подложат на тест придобитите способности.

Тренировъчни лагери със световни и европейски шампиони по Ексрима и Groundfighting помагат на учениците да се подготвят оптимално за турнирите.

Интернационалната централата на WMAA се намира в академията по бойни изкуства на ГМ Дай-Сифу Раймерс в Мюнхен. Там се провежда и подготовката на инструкторите и учителите в WMAA. Академията предлага пълно обучение с квалифицирани инструктори/ учители по Wing Tsung®, Escrima и Yoga.

Представителства

WMAA e разпространена в повече от 20 държави. ГМ Дай-Сифу Раймерс води семинари и занятия за развиването и разпространението на системата  и на WMAA в целия свят. Чрез тези регулярни семинари се гарантира високият качествен стандарт на държавите-членки.

Включени организации и приятели

Към WMAA са включени множество национални и интернационални дружества, организации и школи, както и отдели учители и майстори от различни бойни изкуства работят на приятелски начала с WMAA заедно.

Сифу събрание

В това събрание са включени всички, имащи титлата Сифу на WMAA. Те помагат, съветват и подкрепят събранието на майсторите, за развиването и доразвиването на общи правила на преподаване и изпитване в WMAA.

Събрание на майсторите

Събранието се състои от всички майстори в WMAA. Те решават заедно стратегическите въпроси за организацията. Събранието на майсторите е и най-високата изпитна комисия в WMAA .