FBI

Дай-Сифу Раймерс е единственият WT майстор, който води регулярни семинари и занятия в FBI. Вече повече от пет години WT Грандмайсторът преподава на специалните агенти. Съвместно с неговия ученик, Д-р  Gregory Vecchi специален агент и ръководител на  Behavioral Science Unit im FBI Headquarters in Quantico.

fbi_1

Гранд майстор Dai-Sifu Reimers (вдясно) с неговия ученик Д-р Gregory Vecchi (вляво).

Референции