WT – родословно дърво

Схематично представяне на WT-родословно дърво.

Родословното дърво в WINGTSUNG показва произхода на всеки WT-учител или майстор. То дава поглед върху историята и развитието на стила от зараждането му до наши дни. В основата или корена на дървото са така наречените “5-те стари” от манастира Шао Лин, като будистката монахиня Ън Муи е отбелязана, като основоположничка и създателка, тя го предава на останалите.

От родословното дърво се вижда, кой от кого е учил системата и на кого я е предал. Според традицията дървото е много важно, от него се вижда дали учителят е истински, можещ учител, кой го е учил и дали не е майстор-самозванец.

Ако ученикът иска да научи автентичен WINGTSUNG трябва да се стреми към извора, а не да ходи при самозвани учители и майстори.
Сифу Хедер е учил от Дай-Сифу Раймерс, той е директен ученик на ГМ Льон Тинг, който е учил от ГГМ Ип Ман.

stammbaum_wt