Летен лагер 2017

5 July 2017

Стартира записването за Винг Чун и Ескрима летен лагер 2017 ОБЗОР!

 

Пристигане: 30.08.17-  Ескрима 17:00-19:30

 втори ден: 31.08.17-   Винг Чун 9:00-11:30; Винг Фит 15:00-16:15; Ескрима 17:00-19:30

трети ден:  01.09.17-  Винг Чун 9:00-11:30; Винг Фит 15:00-16:15; Ескрима 17:00-19:30

четвърти ден: 02.09.17 Винг Чун 9:00-11:30; Винг Фит 15:00-16:15; Ескрима 17:00-19:30

пети ден: 03.09.17-  Винг Чун 9:00-11:00